Saturday, April 2, 2011

Tarbiah Ibadah al-Ikhwan al-Muslimin

Assalamualaikum. w.b.t

Tujuan penulisan pada kali ini adalah untuk memaksa diri terus bersemangat memerah keringat dan otak untuk membaca buku sebanyak yang mungkin. Tabiat ini penting bagi memastikan kita adalah insan yang sentiasa bermaklumat dan mempercepatkan kita untuk membuat sesuatu keputusan pada masa akan datang atau bila masa diperlukan..Membaca kisah gerakkan yang paling tersusun di mesir iaitu al-Ikhwan al-Muslimin yang dinukilkan oleh tokoh ulama terkenal abad 21 Prof. Dr Yusuf al-Qadrawi dalam menyentuh unsure-unsur dasar ibadah yang ditekankan dalam tarbiah Ikhwan adalah :-


1. Berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid’ah kerana semua bentuk bid’ah adalah sesat. Berkaitan dengan hal ini, seorang akh terhormat Sayyid Sabiq menulis karyanya yang cukup terkenal iaitu Fiqh Sunnah yang disambut baik oleh As-Sayyid Hassan al-Banna sehinnga beliau berkenaan member penghantar dan memujinya . Sebelum dicetak luas , beberapa bahagian dari buku tersebut diterbitkan dalam majalah mingguan al-ikhwan . Kitab Fiqh Sunnah disusun berdasarkan dalil-dalil Syarie dan dapat dianggap sebagai mewakili orientasi fikah al-ikhwan al-muslimin.

2. Menjaga perkara-perkara yang fardu . Hal ini kerana Allah tidak menerima amalan sunnah sebelum memenuhi amalan fardu. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari :- “ Seorang hamba-Ku tidak melakukan qurbah (pendekatan) kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari melakukan apa yang telah Kuwajibkan kepadanya “ Kerana itu, tidak boleh sama sekali meremehkan dan menganggap ringan meninggalkan sesuatu kewajipan(fardu).

3. Menganjurkan solat jemaah. Hukum solat jemaah berkisar antara fardu ain dan fardu kifayah atau sunnah mu’akkadah sesuai dengan perbezaan pendapat antara beberapa mazhab . Untuk itu, ketika sebahagian anggota mereka segera menjadikan bahagian-bahagian penjara yang terpisah itu sebagai masjid untuk melakukan solat jemaah dan solat Jumaat . Saya(Prof Dr Qadrawi) masih teringat dengan suara Syeikh Muhammad al-Ghazali yang mengimami kami dalam setiap solat pada waktu itu. Ia selalu berdoa Qunut di setiap rakaat terakhir dengan mengucapkan : “ Ya allah bukakanlah belenggu tahanan kami dengan kekuatanMu , himpunkanlah perpecahan kami dengan perhatian-Mu. Ya Allah, tutupkanlah aurat dan aib kami, berilah ketenangan atas rasa takut kami….”


4. Menganjurkan pelaksanaan sunnah. Dalam kelanjutan hadis qudsi di atas dinyatakan:
“ Dan hamba-Ku terus melakukan qurbah (pendekatan) kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga Aku menyukainya…”
Betapa banyak yang tumbuh di bawah naungan tarbiah Ikhwan yang tekun menjalankan puasa dan solat malam.

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya , sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap”(As-Sajadah)

Berkaitan dengan hal ini, Hassan al-Banna sebagai mursyid, menyusun sebuah risalah “Munajat”. Di dalamnya ia menerangkan keutamaan solat tahajjud dan solat malam, kedudukan doa dan istighfar dengan menyertakan beberapa ayat al-Quran, hadis dan atsar yang menjelaskannya. Al-Banna rahimullah selalu menekankan nikmatnya beribadah di tengah malam, melakukan solat malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Bangn malam dalam ketaatan ketika banyak manusia juga bangun malam namun tenggelam dalam kelalaian menangis dalam tangisan orang-orang soleh di saat banyak manusia tertawa. Seringkali al-Banna melantunkan untaian puisi seorang penyair mengungkapkan menujat kepada Tuhannya:

“Mata yang terjaga di malam hari bukan untuk-Mu adalah kebatilan tangisan mata bukan kerana kehilangan –Mu adalah sia-sia.” Ungkapan ini sangat berpengaruh terhadap akal fikiran dan hati anggota Ikhwan, sehingga muncullah satu generasi rabbani yang sanggup bangun malam kerana Allah dan menahan dahaga pada siang hari kerana Allah. Musim dingin tidak menghalangi untuk tetap melakukan solat malam , tidak pula musim panas menghalangi mereka untuk tetap berpuasa, kerana ia menemukan keghairahan dalam ibadah, merasakan kenikmatan dalam ketaatan dan mengecap kebahagiaan dalam menjalankan solat di hadapan-Nya. Keadaannya seperti yang dinyatakan oleh seorang soleh pada masa dahulu. Jika raja mengetuainya nescaya mereka memerangi kita dengan tenteranya untuk mendapatkannya(Yusuf al-Qadrawi 1983).

No comments:

Post a Comment