Friday, October 30, 2009

Konfius ketaatan Kepada Suami VS Ibu bapa

Dalam isu ini aku telah mengikuti kupasannya di kelas pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Terdapat dua pandangan yang berbeza dalam isu ini. Persoalan ini telah ditanya oleh seorang muslimat yang hadir dalam pengajian kitab ini. Persoalan ini khususnya perlu difahami oleh kaum isteri namun perlu mendapat penjelasan yang lebih mendalam untuk kes-kes yang lebih specific. Ianya juga tidak salah untuk difahami oleh kaum suami.

Pandangan pertama adalah ketaatan kepada Ibu bapa adalah lebih utama berbanding daripada ketaatan kepada suami. Pandangan ini adalah daripada pandangan Imam Maliki dan Imam Hanafi.

Pandangan yang kedua adalah ketaatan kepada suami adalah lebih utama berbanding dengan ketaatan kepada kedua ibu bapa. Pandangan ini adalah daripada pandangan Imam Syafie dan Imam Hambali.

Walaubagaimanapun :
Ulama bersepakat pandangan bahawa ianya mestilah mengambil faktor darurat dan mudarat yang akan menimpa kepada si isteri bagi situasi tertentu. Untuk menambahkan pemahaman bagi isu ini dikemukan beberapa contoh seperti;
Atas tuntutan fardu ain Si isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami jika si suami tidak mempunyai kemampuan untuk mendidik si isteri bagi perkara-perkara fardu ain. Ilmu fardu ain adalah kewajiban setiap individu muslim untuk mempelajari apabila cukup syarat-syaratnya ataupun dengan erti kata lain telah jatuh hukum mukalaf terhadap individu muslim itu.
Si suami tidak boleh menghalang kedatangan rombongan keluarga si isteri datang ke rumah melainkan ada hujah yang cukup kuat bagi suami menghalang kedatangan ahli keluarga si isteri seperti akan mengundang keretakan rumah tangga dengan membawa unsure hasutan dan fitnah kepada suami.

Pendirian saya dalam masalah ini adalah saya lebih memegang kepada pandangan yang kedua daripada imam syafie dan imam Hambali. Hujah pertama Pandangan inilah yang majoritinya dipegang oleh umat islam di Malaysia. Kedua memang sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak lelaki berbakti kepada ibu bapanya maka sebaiknya ketaatan seorang wanita itu diletakkan kepada suami setelah berkahwin. Tapi sekiranya dalam kes keluarga si isteri tiada anak lelaki maka tanggungjawab untuk berbakti kepada ibubapa terletak pada si isteri dan juga suaminya. Di alam perkahwinan kita bukan sahaja berkahwin dengan pasangan semata-mata bahkan menjadi satu keperluan untuk mengambil perihal keluarga pasangan masing-masing.

Monday, October 19, 2009

Mursyidul am IM : Amanat kepada Pelajar-Pelajar baru

Kamu adalah pencetus kebangkitan

Sesungguhnya telah menjadi ketentuan Allah s.w.t. bahawa dakwah tidak tegak dan tidak menang kecuali di atas bahu orang muda. Sirah Nabi s.a.w. adalah saksinya. Ibn Abbas r.a. melaporkan bahawa Nabi s.a.w. bersabda pada hari peperangan Badar (maksudnya): “Sesiapa yang melakukan begini dan begini dan datang ke tempat ini dan ini, maka baginya ini dan ini!”, lalu berlumba-lumbalah para pemuda ke arahnya, sedangkan orang tua-tua terpacak sahaja di sisi bendera. (Riwayat an-Nasaei)
Maka pemuda hari ini adalah harapan bagi umat ini. Merekalah roh yang menghidupkannya dan tiang yang menjadi tonggaknya.

Mahasiswa dan mahasiswi khususnya adalah mereka yang mencipta kecemerlangan dan keunggulan. Merekalah agen perubahan yang dinanti-nantikan. Merekalah factor kebangkitan yang diharapkan. Lantaran itu, Allah s.w.t. menjadikan hati-hati pemuda sebagai bejana penampung ilmu. Dia menjadikan ilmu serasi bersemadi di dalam hati para pemuda. Ibn Abbas r.a. pernah berkata maksudnya: “Allah ‘Azza wa Jalla tidak memberikan ilmu kepada seseorang hamba kecuali pemuda. Kebaikan itu semuanya ada pada pemuda. Kemudian beliau membacakan firman Allah ‘Azza wa Jalla yang bermaksud:( (Setengah dari) mereka berkata: Kami ada mendengar seorang anak muda bernama Ibrahim, mencacinya. (Al-Anbia’:60) dan “Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh! Dan Kami berikan kepadanya Hikmat kebijaksanaan semasa dia masih kanak-kanak.” (Maryam:12)

Maka ummah berhajat kepada kejayaan akademik kamu, menanti cetusan ilmu hasil penyelidikan kamu, mengharap kecemerlangan dan keunggulan daripada kegigihan kamu. Siapakah yang lebih layak daripada kamu wahai pemuda. Kamu punya energy yang disalut cahaya ilmu untuk mengubah masa depan tanah air kita, memimpin dunia ini ke arah kebenaran, keadilan dan persamaan. “Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) perihal mereka dengan benar; sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayat petunjuk.” (Al-Kahf:13)

Kewajipan Mahasiswa Yang Paling Utama


Sebenarnya saya telah melontarkan kepada kamu sebelum ini beberapa soalan. Hari ini akan saya lontarkan buat kali ke dua. Saya meminta setiap pemuda dan pemudi menggariskan di dalam jawapannya lukisan yang menggambarkan kewajipannya yang saebenar. Selepas itu mula bergerak ke arah kebangkitan dan mengembalikan hak-hak yang dirampas dari umat ini.

- Di manakah letaknya para pemuda dunia Islam di atas peta dunia dan sejauh mana kesan yang mereka bawa terhadap perubahan yang berlaku di dalam dunia hari ini?

- Bagaimana para pemuda di dunia Islam melihat kedudukannya di atas peta tanah airnya?

- Adakah pengetahuan pemuda dunia Islam sekarang bersumberkan Islam dan diwarnai pemikiran Islam atau diceduk daripada sumber yang lain?

- Apakah yang dicita-citakan oleh pemuda dunia Islam kita mengenai masa depan mereka?
Bukankah dengan jawapan itu kamu wahai pelajar, kamu dapat memahami reality umat hari ini, tentang apa yang kita harapkan daripada umat kita yang berusaha untuk membebaskan diri daripada ikatan penjajahan, kediktatoran, kerosakan dan penindasan?

Sesungguhnya Imam al-Banna telah mengingatkan hal ini kepada para pemuda di mana beliau pernah berkata: “Dan pada ketika itu kewajipan pemuda yang paling utama adalah memberi tumpuan kepada umatnya lebih daripada tumpuan kepada diri mereka sendiri!” Inilah juga yang dilihat oleh Rasulullah s.a.w. terhadap pahlawan-pahlawan dari kalangan pemuda di sekelilingnya. Baginda bersabda maksudnya: “Aku dibangkitkan, maka aku dikeciwakan oleh orang tua, dibantu oleh pemuda”
Dan hari ini tibalah masa untuk kamu menulung agama kamu tanpa takut dan ragu. Berpegang teguhlah kepada hak-hak kamu sekalipun berhadapan dengan ancaman dan tekanan yang berat. Suarakan kebenaran dengan lantang meskipun ia mengundang seribu rintangan. Kemukakan idea dan buah fikiran kamu tanpa segan dan malu. Jangan endahkan system kuku besi yang mencengkam kini kerana sesungguhnya tidak lama lagi ia akan berkubur. Tiada yang kekal kecuali kebenaran.

Melangkah ke medan amal

Antara kewajipan pelajar yang paling utama terhadap umat adalah langkah-langkah praktikal yang diajukan oleh mereka dan ikhwan dari segi fikrah, amal dan pelaksanaan. Ayuhlah dari sekarang kita bergerak demi merealisasikan impian Imam al-Banaa ketika beliau berucap di hadapan para pelajar di dalam muktmar mereka: “Kita tinggalkan medan bercakap ke medan amal, medan meletakkan strategi dan manhaj ke medan melaksana dan merealisasi.

Timur menuntut kita dengan sungguh-sungguh sepaya bekerja keras, kerja yang membuahkan hasil. Dunia seluruhnya mempersiapkan diri mereka dengan membina kekuatan kekuatan dan mencari jalan-jalan yang membawa kepada kejayaan. “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya.” (As-Saff:2-3)

Ayuh kita fahami Islam. Ia satu-satunya risalah yang mampu menyelamatkan dunia dan seluruh isinya. Ia mengandungi siasah, ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan dan undang-undang. Kalau bukan itu, maka apakah dia?

Imam al-Banna telah menjawab di hadapan para pelajar dengan berkata: “Adakah Islam itu rakaat-rakaat yang lahir dari hati yang tiada khusyu’? Atau adakah ia lafaz-lafaz/perkataan-perkataan yang diucapkan di bibir semata? Adakah hanya untuk ini al-Quran diturunkan? Tidak! Ia merupakan system yang sempurna, kemas, rapi dan terperinci! “…dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayat petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan, bagi orang-orang Islam.” (An-Nahl:89)

Mari kita lakukan pengislahan dan berpegang dengannya sekalipun terdapat halangan dan rintangan kerana pengislahan adalah perintah Allah “Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik dari Allah.” (Al-Maidah:50).

Sesungguhnya Rasul ikutan kita telah mengingatkan kita dengan sabdanya yang bermaksud: “Din itu nasihat. Mereka bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah? Baginda menjawab: “Untuk Allah, RasulNya, KitabNya, imam-imam muslimin dan awam mereka”. Dengan itu, mustahil bagi kita berjalan ke suatu matlamat selain daripada matlamat Islam, atau kita berkerja untuk satu fikrah selain daripada fikrah Islam yang suci. “(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): Celupan Allah (yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam) dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat.” (Al-Baqarah:138)
Ayuh kita laungkan dakwah Islam senyaring-nyaringnya agar gemanya tinggi dan didengari. Sesungguhnya inilah tabiat dakwah yang dibawa oleh Nabi kita s.a.w. Adakah kita mahu menyimpang daripadanya? Atau adakah ia seharusnya sebati dengan urat saraf kita, darah kita, jiwa kita dan akal kita? Maka kita jadi seperti generasi pertama yang memikul amanah ini dan mempertahankannya? Mereka adalah rahib di waktu malam, perwira di waktu siang. Teman setia masjid, ahli ibadah yang taat, penghafaz kitab suci, mendokong ilmu, tentera dakwah, pembina hadharah yang menjulang tinggi memenuhi bumi, membebaskan bangsa-bangsa, mengajar manusia, menanam benih kemuliaan di mana jua.

Maka jadilah kamu utusan kesejahteraan di sekolah-sekolah kamu, di universiti-universiti kamu sehingga makna-makna ini hidup di dalam diri kawan-kawan kamu, guru-guru kamu dan keluarga kamu.

Kamu wahai pemuda orang yang memelihara kebebasan umat dan kemerdekaannya, yang mengembalikan kemuliaan dan ketinggiannya, yang memertabatkan keagongan dan kepemimpinannya, supaya ia kembali mengambil tempatnya yang di hadapan di kalangan bangsa-bangsa, darjatnya yang tinggi di kalangan umat-umat di muka bumi, supaya dia terlepas daripada cengkaman penjajahan yang jelik di Palestin, yang menceroboh tanah suci umat Islam, yang sedang berusaha untuk meyahudikan al-Quds dan meruntuhkan masjid kita, atau penjajah yang hina di Iraq dan Afghanistan, atau penguasaan yang memualkan di Kasymir dan Turkistan, atau kelemahan yang menyeluruh di semua negara umat Islam. Di dalam negara umat Islam sendiri pula, berlaku pembunuhan sesama Islam, penangkapan orang-orang mulia yang tidak berdosa, pembatasan kebebasan bergerak dan bersuara, pemalsuan undi dalam pilihanraya, penghukuman tanpa berpandukan akal dan perasaan kemanusiaan. Kamulah yang bertanggungjawab membetulkannya.

Dan tidak ada jalan untuk merealisasikan semua itu melainkan dengan membuat persediaan dan melengkapkan bekalan “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya.” (Al-Anfal:60). Dengan itu kamu akan dapat membuka lembaran baru ke arah membangun umat kita. Ini juga memerlukan paduan tenaga, gabungan kekuatan, memanfaatkan semua kebolehan, kerja yang bersunguh-sungguh di setiap medan. Jangan tuang tenaga kamu kecuali untuk merealisasikan matlamat kamu, iaitu menyelamatkan bangsa kita sekarang ini. Sesungguhnya bangsa kita telah mula bernafas, telah bersedia untuk bangkit dengan cergas, tetapi ia berhajat kepada orang yang dapat memandu arah dan menunjukkan jalan.

Dan dengan itu kamu telah menyiapkan jalan untuk berpindah daripada kelemahan, kefaqiran, kejahilan dan kehinaan yang ditaja oleh mereka yang tidak inginkan kebaikan dan pembaikan. Mereka hanya melakukan kerosakan di bumi. Jangan kamu hiraukan mereka itu. Kamu adalah pencetus kebangkitan. Hadapi mereka dengan hikmah. Hikmah bererti jangan berhenti dan jangan undur atau berpaling ke belakang. Sekiranya mereka menghalang kamu daripada menyuarakan pandangan kamu dengan cara berdemontrasi maka nyatakan pandangan kamu di angkasa raya, menerusi internet atau risalah-risalah dengan segala macam dan cara, atau suarakan kepada kaum kerabat, rakan-rakan, pusat-pusat komuniti, kelab-kelab sosial atau berbicara dengan ahli akademik, golongan berpendidikan tinggi dan para profesynal. Sesungguhnya dakwah kita bukan dakwah yang meruntuhkan atau mengoyakkan, memalsukan atau memecahkan. Dakwah kita adalah kesejahteraan, kejujuran, pembinaan dan pembaikan.

Jadilah kamu barisan pemuda yang satu. Ia sudah cukup untuk mengambil kembali semua hak-hak. Awasi perpecahan dan pertelingkahan. Sesungguhnya musuh sentiasa mengintai kamu dan menunggu peluang untuk memecah belahkan tenaga kamu, mencerai beraikan usaha kamu, pergeseran sesama kamu, percakaran di kalangan kamu, pemboikotan antara kamu, perbezaan hala tuju di dalam saf kamu. Sesungguhnya masa depan benar-benar memanggil kamu, mendesak kamu supaya beramal dan berjalan selaju mungkin, melangkah sepantas yang boleh. Kemukakan dakwah Islam dengan iman yang mendalam, dengan bukti yang kukuh, dengan keyakinan yang teguh. Jadikanlah firman Allah sebagai slogan kamu “Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan RasulNya apabila Dia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya dan sesungguhnya kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan.” (Al-Anfal:24)

Akhirnya:

Ketahuilah bahawa Allah bersama kamu selagi kamu mengetahui tangungjawab kamu, kamu memahami betapa besarnya dakwah kamu, kamu ikhlaskan niat kamu untuk Allah. Kamulah tonggak kekuatan umat ini, kuasa penolaknya ke hadapan, yang membawakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kamulah lambang kesatuannya, kemantapan pendiriannya, harapan masa depannya, keamanan hari ini dan hari esoknya.
Maka tunggulah saat kemenangan, nantikanlah waktu kejayaan. “… Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman akan bergembira; Dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.” (Ar-Rum:4-5)

Al-Ustaz Muhammad Mahdi ‘Aakif
Khamis 12 Syawal 1430/1 Oktober 2009
Risalah al-Ikhwan, bil 610, 13 Syawal 1430/2 Oktober 2009

Suatu Keputusan...

Sudahku bergelut dengan pelbagai keputusan,
Dari sudut pelaksanaan strategi hingga pelaksanaan Program,
Tapi entah mengapa mengapa keputusan ini,
Begitu lama masa yang diperlukan,
Adakah belum tiba masanya lagi,

Hati aku juga berat diatas dua jawapan,
walau saban waktu menjadi lawak jenaka teman2,
Ini perkara yang menentukan masa hadapan,
Samaada aku akan terus menjadi mujahid atau kufur,

Bahtera apakah yang akan ku bina?,
Syurga atau neraka antara dua sahaja,
Oh tuhan aku benar-benar buntu akan petunjukmu,
Berikan segera jawapannya,
Agar terurai kekusutan di pemikiran,
Agar hilang resah dijiwa,
Mogaku tenang disaatku bertempur dengan ujian keintelektualan dunia,

Parameter apakah yang perlu aku gunakan,
Perlukah aku mengira momentumnya,
Agar tahu daya tujahan sampai ke bintang bahagia,
Perlukah aku tahu nilai faktor geseran,
Agarku tahu untuk meminimumkan nilai kerosakkan,
Perlukah aku bina keadaan yang unggul,
Agarku tahu sempadan manakah yang perluku abaikan.

Ternanti-nanti,
termimpi-mimpi,
Ku berdoa acap kali gelap menutupi bumi,
Agar nanti mati kejapku,
Jelas dengan sebab dan musababnya,
Kepada jawapan,
SUATU KEPUTUSAN........

Monday, October 12, 2009

PADANG suatu Keinsafan..

Saya berasa cukup bersyukur ke hadrat ALLAH s.w.t. ,gempa bumi yang merupakan ujian daripada Maha Pencipta dan amat berat azab-Nya tidak ditimpakan kepada kita rakyat malaysia. Namun pun begitu kita tidak boleh bersa senang dengan keadaan kita sekarang mungkin Allah masih lagi menanguhkan ujianNya kepada kita. Sesungguhnya jika Allah menyangi akan hambaNya pasti akan diturunkan beberapa seri uijan agar meningkat imana dan ketaqwaan hambaNya itu.
Iktibar yang boleh diambil daripada kejadian di Padang Sumatera adalah seperti berikut sebagai perkongsian ilmu dangan sahabat-sahabat yang lain:

Antara yang menarik sekaligus membuktikan mukjizat al Quran ialah keselarasan ayat quran dengan peristiwa gempa bumi di Padang Sumatera . Gempa bumi yang berlaku di Padang pada 30 september tempohari ialah tepat jam 5.16 pm [ atau jam 17:16 ] dan gegaran kedua berlaku pada jam 5. 58 pm [ atau jam 17 : 58 ] . Sementara esoknya [ 1 Oktober ] jam 8.52 am berlaku gegaran susulan di Jambi .

Apabila kita laraskan masa berlaku gempa bumi dengan surah dan ayat al quran , kita akan temui persamaannya seperti berikut . [ Jam 17 : 16 = Surah ke 17 ayat ke 16 ] [ Jam 17 : 58 = Surah ke 17 ayat ke 58 ] [ Jam 8:52 = Surah ke 8 ayat ke 52 ]

Secara indeksnya surah ke 17 ialah surah al Israa' sementara surah ke 8 ialah surah al Anfaal .

و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

17.16 (QS. Al Israa’ ayat 16): “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

و إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا


17.58 (QS. Al Israa’ ayat 58): “Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz).”

كدأب آل فرعون و الذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب


8.52 (QS. Al Anfaal: 52): (Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya.”

Ayat - ayat di atas jelas menunjukkan azab dan musibah yang Allah swt timpakan ke atas sesebuah negara atau negeri lantaran penghuninya derhaka kepada Allah swt . Ia boleh berlaku dan telah berlaku di hadapan mata kepala kita biarpun jauh di negara orang untuk menjadi iktibar buat seluruh ummat manusia .

Ayat - ayat Allah ini merupakan sistem amaran awal yang perlu diambil perhatian oleh seluruh ummat manusia supaya menjauhi segala perbuatan mungkar dan maksiat yang dimurkai oleh Allah swt . Hari ini mungkin Indonesia , tetapi tidak mustahil ia boleh berlaku di negara kita Malaysia pula pada bila - bila [ wali'yazubillah ] jika maksiat dan mungkar makin membarah .

Nukilan

Dahulu kala aku ini seorang insan yang juga berpujangga dan berfalsafah. Ku nteringat sewaktu sekolah dahulu habis meja menjadi mangsa torehan idea-idea punjangga lapukku yang tidak tahu menilai erti hakikat kebahagiaan.

NUKILAN : TATKLA SEPI

Apa yang anda tahu?
Mungkin saya tak akan tahu?
Orang lain pun tak tahu?
Jikalau anda fikirkan ianya
Baik untuk tahu sebarkanlah
Kalaulah perkara itu akan mendatangkan
Bencana dan keburukkan
Simpanlah ia sebagai suatu pengajaran
Namun apa sekali pun
Mengapa? APA? Kenapa? Bagaimana? Bila ? Siapa?
Semuanya itu sudah pun terjawab
Oleh yang MAHA BIJAKSANA..
Jadi fikirkanlah sama ada
Sama orang berilmu itu serupa dengan orang yang jahil?

Tarikh tercipta: Januari 2003
NUKILAN : MERENTASI MASABelajar menerima kenyataan
Adalah lebih
baik daripada
MENDUSTAKKANNYA!!!!!
Kurangkan Tidur dan Kurangkan Makan
Isikan masa dengan Kenyataan yang akan datang
Dengan Izin tuhan anda akan ……………………………………….
-----CEMERLANG-----------------

Tarikh tercipta: Mac 2003


NUKILAN : INSAN KETENANGAN

Orang yang tenang adalah
Orang bersedia menghadapi
Apa sahaja walaupun perkara
Tersebut perkara yang tidak
Didiuga dan DIA
Selalunya mengharapkan yang terbaik
Daripada apa yang dia
Telah lakukan……………..

Tarikh tercipta: Mei 2003