Sebuah coretan dari seorang sahabat seperjuangan, shukran akhi…

APABILA KITA TELAH DISENARAIKAN DALAM SAFF PERJUANGAN, MAKA

TABIAT GENERASI INI MESTI BERBEZA DARI TABIAT GENERASI UMUM

SAHSIAH MESTILAH DITINGKATKAN,

FIKRAH MESTILAH SEMAKIN JELAS,

DAYA FIKIR MESTILAH SEMAKIN MATANG,

UCAPAN DAN KATA-KATA, BIARLAH BERHARGA,

PANDANGAN MESTILAH BERNAS,

KESUNGGUHAN BEKERJA DAN MERANCANG MESTILAH SEMAKIN TINGGI,

TABIAT BURUK MESTILAH DIBUANG JAUH-JAUH,

PERKARA MABDA’ ATAU AHAM DAN SAMPINGAN HENDAKLAH TAHU DIBEZAKAN,

SUMBANGAN MESTILAH BERTAMBAH,

MUHASABAH DIRI SENDIRI JANGANLAH DIALPAKAN,

SEMOGA DENGAN DISPLIN DIRI INI MAMPU MEMBERI MANFAAT BUKAN SAHAJA KEPADA KELANGSUNGAN PERJUANGAN TAPI DEMI KEBAIKAN DIRI SENDIRI……