Monday, May 25, 2009

MLM Pening!! Pening!!

Saya sebagai seorang muslim awam rasa terpanggil untuk memikirkan berkaitan denagn MLM, agak lama juga rebut taufan kepeningan dan kebingugan melanda di kepala saya apabila berfikir berkaitan dengan MLM ini. Apa tidaknya Isu ini berkaitan dengan HALAL dan HARAM bagi muslim yang perihatin dan menjagai apa yang akan masuk kedalam perut mereka sudah pasti ini menjadi perkara yang begitu penting.

Pengertian MLM
Secara umum ‘Multi Level Marketing' adalah suatu cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah ‘Upline' (tingkat atas) dan ‘Downline' (tingakt bawah), orang akan disebut ‘Upline' jika mempunyai ‘Downline'. Pokok utama dari perniagaan MLM ini digerakkan dengan jaringan ini, sama ada yang bersifat ‘vertikal' atas bawah mahupun ‘horizontal kiri kanan' ataupun gabungan antara keduanya


Kronologi MLM:
Fenomena isu berkaitan MLM mula hangat sekitar 2000-2005 cuma kini mula redda sedikit walau pun masih ada lagi cerita berkaitan dengannya. MLM bukanlah perkara baru dalam bidang perniagaan. MLM banyak di prakttikkan atau di amalkan oleh kebayyakan golongan non-muslim kerana MLM ini adalah jenis perniagaan yang mampu menjana keuntungan yang berlipat kali ganda dalam masa yang singkat.
Ulama yang membincangkan atau memberi pandangan berkaitan dengam MLM ini juga tidak pernah dijumpai mungkin kerana beberapa faktor :-
1. Mungkin Tiada penglibatan golongan muslim dalam MLM ketika itu.
2. Mungkin Tiada persoalan tentang HALAL dan HARAM perniagaan berorientsikan MLM kepada ulama muamalat.
3. Mungkin kesibukkan para cendikiawan muamalat islam bagi membangunkan sistem perbankkan islam yang lebih besar untuk ditumpukan perhatian.
Namun masa mengubah segalanya penglibatan umat islam dalam perniagaan berorientasikan MLM mula kelihatan. Maka timbullah pelbagai persoalan dan isu berkaitan dengan MLM bagi mendefinisikan sesuatu MLM itu HALAL dan HARAM. Sehingga memaksa Majlis Ulama Idonesia sekitar tahun 2000 mengeluarkan fatwa berkenaan MLM. Boleh layari laman web Usataz Zaharuddin Abdul Rahman pakar rujuk muamalat islam malaysia hari ini.

Panduan bagi umat islam hari ini jika ingin melibatkan diri dalam perniagaan berorientasikan MLM:

1. Bahwa sistem perdagangan Multi Level Marketing (MLM) diperbolehkan oleh syari'at Islam dengan syarat¬-syarat sebagai berikut:

a. Transaksi (akad) antara pihak penjual (al-ba'i) dan pembeli (al-musytari) dilakukan atas dasar suka sama suka (' an taradhin), dan tidak ada paksaan;

b. Barang yang diperjualbelikan (al-mabi') suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan (gharar);

c. Barang-barang tersebut diperjualbelikan dengan harga yang wajar.

Daripada Utaz UZAR
meletakkan target jualan peribadi bagi mendapat komisyen orang bawahan adalah satu syarat yang boleh dipertikai dalam Shariah.Perkara yang paling penting dalam MLM yang perlu kita waspadai adalah adanya unsur pemaksaan dan gharar (iming-iming) tipu daya dan sebagainya, disinilah letaknya keharaman itu berlaku

Akhir kata bagi nasihat pihak penulis cuba jauhi sebarang bentuk MLM sekarang ini. Jika anda benar-benar ingin melibatkan diri juga pastikan mendapat penjelasan yang sejelasnya-jelasnya berkaitan status MLM yang anda ingin ceburi daripada ahlinya.

Wasalam semoga dapat membantu..


“ Menulis untuk mengubah cara Hidup diri ini dan diredoi “


No comments:

Post a Comment