Friday, February 12, 2010

HIA 101- kERJA kRUSUS KU...KUI KUI

1.0 PENDAHULUAN

Secara dasar dan umum setiap agama yang utama dalam dunia hari ini berpegang pada konsep keesaan tuhan. Bagi agama Judaisme , konsep ini ditekan ayat Shema yang terdapat dalam Bible al-Kitab keluaran The Bibble Society of Malaysia Deuteronomy 6:4 yang bermaksud ”Ingatlah, hai Israel! Tuhan-dan tuhan satu-satuya-ialah Allah kita. 1500 tahun selepas itu juga menekan konsep ketuhanan yang sama berpandukan ayat Mark 12:29 Bible al-Kitab keluaran The Bibble Society of Malaysia “ Yesus menjawab; Inilah perintah yang paling utama , Dengarlah hai bangsa Israel! Tuhan kita Dialah Tuhan yang Esa..” Konsep ketuhanan juga ditekan dalam agama Hindu. Adalah dalam Shetash-watar Upanishad bab 6 mantara 11 disebut dengan jelas “Tuhan bagi alam Dia tuhan yang satu.” Dalam Kenupanishad bab 1 mantara 3 pula disebutkan “Dia tidak dapat dilihat oleh mata tetapi matanya melihat segala-galanya..”

Pada hari ini hanya agama islam yang masih mengekalkan kemurnian konsep tauhid ini. Allah berfirman dalam surah al-iklas ayat 1 hingga 4 “katakanlah: Dialah Allah tuhan yang maha Esa. Allah adalah tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dia tidak ada seorang pun yang setara denganNya.” Agama kristian sudah menyeleweng daripada konsep ini dengan wujudnya konsep Tritunggal dalam ajarannya yang diasaskan oleh St. Paul yang diterima sebagai asas dalam ajaran Kristian selepas kesimpulan yang dibuat adalah Nabi Isa adalah anak tuhan dalam himpunan besar dikenali sebagai Council of Nicea pada 325M dihadiri oleh tokoh-tokoh besar dalam Kristian pada masa itu. Pada tahun 451M pula dalam perhimpunan yang dikenali sebagai Council of Chalcedon dengan persetujuan Pope, konsep Tritunggal diterima sebagai pegangan rasmi gereja dan sebarang penolakkan terhadap ini dianggap sesat. Berkaitan dengan konsep Tritunggal ini, Edward Gibbon dalam prakata buku History of Christianity berkata: “Jika agama Kristian dilihat telah berjaya mengalah ajaran sesat , ajaran Kristian juga berjaya dipengaruhi oleh ajaran sesat itu. Konsep ketuhanan yang suci yang dipegang oleh golongan Kristian yang awal telah diubah oleh Gereja Rom menjadi dogman Tritunggal yang tidak masuk akal. Banyak falsafah sesat ciptaan orang-orang mesir kuno yang dipuja oleh Plato diterima menjadi kepercayaan agama Kristian.”

Perubahan juga berlaku dalam agama Hindu, konsep Tuhan Esa digantikan dengan konsep penyembahan patung berhala. Pendeta atau golongan Brahmin agama Hindu mendakwa tuhan yang Esa dapat menjelma dalam kehidupan manusia dengan menggunakan pelbagai cara bertujuan mengenali kehidupan di dunia secara lebih dekat. Dr. Cattrejee dalam tulisannya yang bertajuk Oh You Hindu Awake berkata: “Golongan Brahmin mendakwa tuhan Rama boleh menjelma manusia untuk memahami kesusahan alam. Perlukah tuhan menjelma menjadi makhluk untuk memahami? Perlukah tuhan menjadi keldai atau lipas untuk memahami makhluk-makhluk ini?” Umat manusia perlu kembali kepada konsep kemurnian keesaan tuhan.

2.0 LATAR BELAKANG ISU

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 31 Disember 2009 memutuskan bahawa larangan Kementerian Dalam Negeri (KDN) terhadap penggunaan perkataan 'Allah' adalah tidak sah. Berikutan itu, mahkamah membenarkan permohonan Gereja Katholik untuk mengetepikan larangan tersebut. Hakim Lau Bee Lan berkata arahan oleh menteri dalam negeri itu adalah 'tidak sah dan batal". Menurutnya, akhbar mingguan The Herald boleh menggunakan perkataan 'Allah' dan menegaskan bahawa perkataan tersebut bukan hanya ekslusif untuk Islam sahaja. Keputusan mahkamah mengetepikan larangan KDN itu, akan memboleh The Herald dan penerbitan bukan Islam yang lain, menggunakan perkataan 'Allah' sebagai terjemahan bagi perkataan 'Tuhan' dalam versi bahasa Melayu mereka.Hakim Lau berkata semua rakyat Malaysia mempunyai hak perlembagaan untuk menggunakan perkataan 'Allah'. Bagaimanapun, memandangkan implikasi kes ini, KDN dijangka memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi (petikan daripada Malaysiakini bertarikh 31 Disember 2009). Keputusan mahkamah yang membenarkan sebuah akhbar [Herald] menggunakan kalimah Allah swt telah mencetus polemik dikalangan masyarakat dalam negara Malaysia. Keadaan kelihatan tegang antara penganut ajaran Kristian dan ummat Islam ditambah lagi dengan tindakkan melampau kumpulan-kumpulan kecil seperti percubaan membakar gereja di Lembah Klang Selangor dan percubaan membakar masjid di Muar Johor menjadikan keadaan semakin keruh.
Isu ini turut menjadi hangat khususnya apabila terdapat beberapa pandangan diberikan oleh kumpulan ilmuan. Kumpulan pertama yang tidak membenarkan dengan pelbagai hujjah dan nas, demikian juga kumpulan kedua. Secara asasnya, ini adalah isu cabang dalam bab aqidah yang tidak sama sekali menjatuhkan seseorang dalam kekafiran, perbezaaan pendapat dan ijtihad adalah dibenarkan dalam hal ini. Dalil-dalil yang diutarakan oleh kedua-dua kumpulan, masih terdiri dari dalalah yang zhonniah, hasil takwilan dan tafsiran. Hanya yang tidak memahami ilmu Usul Fiqh sahaja akan merasakan ia tergolong dalam hal usul yang jatuh kufur bagi yang berbeza. Adalah tidak wajar juga bagi menuduh secara rambang bahawa sesiapa yang membenarkan kalimah Allah ini oleh Gereja Katolik tergolong dalam kategori Islam liberal, mungkin sebahagiannya benar ingin menyamaratakan semua agama, namun tidak semuanya membenarkan dengan niat sedemikian.

3.0 FAKTOR-FAKTOR

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis setiap perkara atau isu yang timbul ada sebab dan faktornya tersendiri. Bagi isu kalimah Allah ini penulis telah membuat sedikit pembacaan dan pengamatannya untuk mengetahui apakah punca kepada isu ini.

3.1 AGAMA

Faktor pegangan dan kepercayaan agama menjadikan isu kalimah Allah ini timbul sebagai rentetan daripada peristiwa-peristiwa diantara Islam dan Kristian. Asalnya, agama Kristian [Nasara], Yahudi dan Islam berkongsi Tuhan yang sama iaitu Allah swt. Tuhan yang satu dan Tuhan yang Maha Esa. Inilah jua yang termaktub di dalam Taurat dan Injil. Namun Taurat dan Injil yang asal telah dipinda oleh para paderi dan pendita Yahudi sejak lama dulu sehingga menghasilkan Injil Barnaba, Injil Matthew dan sebagainya. Semenjak itu mereka menyengkutukan [mensyirikkan] Allah swt Tuhan yang Maha Esa dengan menganggap ada tuhan lain selain Allah seperti tuhan anak, tuhan bapa dan tuhan ibu. Kalimah Allah adalah kalimah ”rahmat” sekelian Alam. Allah SWT adalah tuhan yang bukan sekadar disembah oleh Orang islam, sebaliknya wajib disembah juga oleh orang-orang selain beragama Islam. cumanya, tafsiran bagi kalimah Allah itu pelbagai dikalangan manusia. Bagi mereka yang beragama Islam, Allah itu merujuk kepada tuhan yang esa. Adapun bagi mereka yang beragama kristian, ia merujuk kepada triniti. Begitu pula yahudi, merujuk kepada tuhan bapa kepada Uzair.

Keimanan kepada asas ajaran Kristian iaitu semua manusia lahir dalam keadaan berdosa .Dosa itu adalah dosa azali yang lakukan oleh nabi Adam as ketika di syurga bersama Hawa. Dosa tersebut terlampau berat dan tidak mampu dipikul olah manusia biasa. Oleh yang demikian maka tuhan perlu menjelma sebagai manusia bagi menebus dosa tersebut. Setelah penjelmaan tuhan melalui Nabi Isa as atau dipanggil sebagai Jesus oleh penganut agama Kristian maka tuhan akan mati bagi proses pengampunan dosa azali tersebut. Maka manusia hanya akan selamat dan masuk syurga setelah menerima ketuhanan Jesus dan perlu dibaptiskan1. Justeru para pendakwah kristian bersungguh-sungguh bagi mengkristiankan umat manusia agar selamat dan dapat masuk syurga. Penggunaan kalimah Allah adalah sebagai salah satu strategi mereka untuk mengkristiankan ummat islam di Malaysia yang berbangsa melayu kerana bagi mereka golongan islam mesir dan melayu Malaysia adalah golongan yang paling sukar dikristiankan. Maka perlu ada satu pendekatan persamaan ( Contextualization) dari segi bahasa, budaya, pakaian, adat dan perlakuan (sumber daripada Bro. Kamarudin presiden IPSI). Allah swt telah memberi peringatan kepada ummat islam dalam surah al-Baqarah ayat 120,

“ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”

Sebab turun ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi Madinah dan kaum Nashara Najran mengharap agar Nabi SAW shalat menghadap qiblat mereka. Ketika Allah SWT membelokkan qiblat itu ke Ka'bah, mereka merasa keberatan. Mereka berkomplot dan berusaha agar supaya Nabi SAW menyetujui qiblat sesuai dengan agama mereka. Maka turunlah ayat tersebut di atas (S 2: 120) yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashara tidak akan senang kepada Nabi Muhammad SAW walaupun keinginannya dikabulkan. (Diriwayatkan oleh Tsa'labi yang bersumber dari Ibnu Abbas.) Al- -Bagwi “millah” yg disebut didallam ayat ini adalah cara hidup.

Bagi ajaran agama islam asas adalah mengakui keesaan Allah swt dan menyakini akan kerasulan nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah kepada manusia. Konsep dosa bagi umat islam adalah setiap individu bertanggugjawab keatas dosa dan pahalanya masing-masing. Sebagai pembuktian keimanan kepada Allah swt umat islam perlu melaksanakan segala suruhan dan larangannya dalam segenap bidang kehidupan. Sebagai contoh termasuklah dari sudut aqidah, ekonomi, politik, perkahwinan, pendidikan, hukum jenayah, tanggungjawab masyarakat dan lain-lain.

Penulis bersetuju bahawa kalimah Allah swt boleh digunakan oleh sesiapa jua tanpa ia menjadi milik ekslusif ummat Islam, kerana Allah swt adalah Tuhan kepada seluruh ummat manusia. Tetapi penggunaan kalimah Allah itu mestilah benar dan tepat dengan keesaan Allah swt. Seperti mereka mengatakan Allah adalah Tuhan yang mencipta Alam dan Tuhan yang mencipta manusia, maka itu adalah perkataan yang benar dan mereka dibenarkan untuk berkata demikian sekali pun mereka bukan muslim. Menggunakan kalimah Allah swt secara benar dan betul adalah tidak mengapa . Sebagaimana yang disebut di dalam al Quran, bagaimana golongan musyrikin apabila ditanya dalam Surah Al-Ankabut : 61:
”siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan nescaya mereka menjawab Allah , maka mengapa mereka masih boleh dipalingkan daripada kebenaran.”
Ayat ini, dengan jelas orang bukan Islam menjawab “Allah” dikala ditanya oleh Nabi SAW tentang siapa pencipta langit dan bumi. Selepas menyebut kalimah Allah oleh orang bukan Islam ini, Allah tidak pernah menyuruh Nabi SAW menyerang atau menghalang mereka daripada menyebut kalimah “Allah” tersebut. Dalil ini bagi menegaskan tidak mengapa penggunaan kalimah Allah swt dengan maksud yang benar dan bertepatan dengan konsep ketuhanan Allah swt tanpa mereka berpaling dari kebenaran itu. Dalam Surah Al-Ankabut : 63,
Maksudnya; “Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah", Katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak memahami(nya)”

Sama juga dengan ayat ini, ia mempunyai maksud yang sama dengan ayat di atas. Bahkan, di akhir ayat ini, Allah menyatakan kepada Muhammad agar mengucapkan syukur terhadap apa yang orang bukan Islam sebutkan iaitu menyebut kalimah Allah cumanya, Allah memerli mereka dengan alasan mereka tidak menggunakan akal dengan sihat disebalik pengakuan Allah sebagai tuhan yang menurunkan air daripada langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Melalui pengamatan penulis, aliran Kristian di negara- negara arab seperti Mesir meletakkan kalimah Allah di dalam gereja dan restoran-restoran mereka. Kristian di Mesir ini mendapati mereka sememangnya menganggap Allah swt adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan memberi rezeki. Bahkan mereka menggunakan kalimah Allah swt sejak awal [ribuan tahun] yang lalu. Situasi ini sangat berbeza dengan aliran Kristian yang lain seperti di barat mahupun di negara kita. Isi lain yang menjadi perdebatan juga adalah dalam Surah Al-Haj : 40,

Maksudnya; “Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah”
Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut bahawa rumah-rumah ibadat yang menyebut kalimah Allah ini, bukan hanya digunakan di masjid-masjid sahaja, bahkan digunakan juga di rumah-rumah ibadat agama selain Islam, seperti gereja dan biara yahudi. Ia merupakan satu pengi’tirafan dari Allah, atas keizinan bagi non Muslim menggunakan kalimah Allah dalam peribadatan mereka. Merujuk kepada ayat tersebut juga penulis mendapati keadaan semasa turun ayat menjadi kayu ukur kepada perdebatan isu ini. Tempat-tempat peribadatan nasrani dan yahudi di sekitar tanah arab menggunakan kalimah Allah swt ini juga merujuk kepada konsep tuhan yang Esa. Namun pun begitu, berbeza sungguh dengan golongan Kristian yang berada di barat khususnya Rom yang telah menerima secara rasmi konsep tritunggal. Perkara ini berkaitan dengan sejarah awal Kristian yang dikarang oleh Edward Gibbon dalam buku berjudul History of Christianity. Sejak awal mereka tidak pernah menggunakan kalimah Allah swt sebagai merujuk kepada tuhan yang mereka sembah di dalam upacara ibadat, penerbitan dan gereja-gereja mereka. Sebaliknya mereka sering menggunakan kalimah God sebagai tuhan mereka dan Jesus tatkala merujuk kepada Nabi Isa a.s. Apabila timbul isu penggunaan kalimah Allah oleh akhbar Herald, ia suatu yang sangat asing maka ia mencetus kesangsian dikalangan ummat Islam. Apakah motif penggunaan kalimah tersebut? Jika untuk tujuan ibadah, tidak pernah pula mereka menggunakan kalimah tersebut sebelum daripada ini. Bible hari ini diterjemahkan dalam lebih 2000 bahasa, hanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab sahaja pakai kalimah Allah. Injil asal ditulis manuskripnya dalam bahasa Greek bukan bahasa ibunda Nabi Isa as yakini Ibrani, maka kalimat Allah tak wujud. Elah adalah Tuhan. Theo dalam bahasa Greek adalah Tuhan Kebimbangan ummat Islam adalah berasasdan persoalan ini yang mesti diberikan penjelasan yang jujur dari pihak Gereka Kristian Katolik. Penggunaan kalimah Allah tanpa motif yang jelas menimbulkan pelbagai prasangka. Apakah ini strategi mereka untuk menimbulkan kekeliruan dikalangan ummat Islam lalu memurtadkan mereka? atau ini satu siri provokasi untuk menilai sensitiviti ummat islam.

3.2 KELEMAHAN UMAT ISLAM

Faktor yang kedua adalah kelemahan umat islam hari ini. Kecetekkan ilmu dan kefahaman yang mendalam terhadap konsep tauhid dan juga hubungan silaturhim yang mampu menjana kepada perpaduan umat islam menjadikan mereka cukup mudah untuk diperkotak katikkan. Golongan yang mencetuskan isu hanyalah segolongan kecil sahaja namun mereka berani untuk mencabar islam kerana ummatnya sudah pun kehilangan izah dan kewibawaanya. Tambah lagi pemikiran dan daya juang untuk memartabatkan cara hidup islam sangatlah lemah yang dinukilkan oleh hadis nabi Muhammad saw bahawa “kualiti umat islam pada akhir zaman adalah persis buih yang hanyut tanpa pedoman” (Hadis Rwyt Abu Daud). Situasi ini menjadi musuh-musuh islam yang terdiri daripada aliran pemikiran seperti sekularisme, liberalism, hedonism dan lain-lain mengambil kesempatan agar ketulenan pemikiran islam hilang. Kelemahan daya pemikiran umat Islam menyebabkan mereka sering kali meniru dan meminjam idea-idea asing khususnya dalam bidang sains teknologi dan ekonomi pada hari ini. Prinsip berpada dengan apa yang ada menyebabkan tiada inisiatif untuk menghasilkan benda baru untuk dunia Islam. Natijahnya ummat islam mudah dipergunakan dan dipergunakan bagi tujuan keduniaan. Lihatlah dunia islam hari ini khususnya di tanah arab pelbagai pergolakan yang terjadi yang tiada tepianya. Keruntuhan akhlak dan iman umat Islam. Anuar al-Jundi, ahli fakir dan pengarang Islam menulis “mereka memutuskan peperangan bakal dilancarkan ke dunia Islam ialah peperanagan idea dan kata-kata kerana Aqidah umat Islam tetap, walaupun mundur pada aspek yang lain. Oleh itu perlu dilemahkan Aqidah tersebut”.

Umat islam hari ini lemah dalam pelbagai aspek walaupun diakui ada yang hebat sudut-sudut tertenru. Namun secara keseluruhannya umat islam telah banyak ketinggalan. Umat islam seolah-olah telah hilang punca ketaatan yang sepatutnya diberikan kapada bendera islam. Memahami islam dalam gambaran yang cukup kecil dan tidak menyeluruh kerana kegagalan institut pendidikan islam semenjak di peringkat rendah lagi. Umat islam telah hilang punca dalam memberikan keutamaan dalam kehidupan supaya dilaksanakan iaitu sebagai khlifah fieman Allah swt surah Faathir ayat 39.

”Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.

Peranan umat islam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sudah tidak lagi menjadi agenda utama dalam perancangan. Mereka telah pun dijangkiti oleh penyakit wahan iaitu mencintai dunia dan takut akan mati. Khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat. Perkara yang lebih menyedihkan lagi wujudnya juga golongan cendiakiawan islam pula hanya sibuk mengira imbuhan imbalan terhadap perkerjaan yang dilakukan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh untuk menjaga nilai-nilai dan keadilan sistem islam.

4.0 CARA MENGATASINYA

Di sini penulis cuba untuk mencari jalan penyelesian yang boleh dilakukan samaada dari peringakat individu, badan berwajib dan lapisan masyaraka. Memandangkan isu ini amat berkait rapat dengan kepercayaan dan keyakinan kepada agama masing-masing. Maka amat begitu sukar jika tiada wujudnya toleransi dan kefahaman yang mampu untuk meminimumkan sebarang tragedi yang tidak diingini.

4.1 UMAT ISLAM

Langkah yang paling utama perlu diambil secara aktif adalah mempertingkat pemahaman islam yang tulen pada umat islam hari ini. Keperluan perubahan pemikiran ini per;u dilakukan secara drastik dan sistematik. Perlu wujudnya inisiatif umat islam itu sendiri untuk duduk bersama-sama dengan badan-badan kerajaan mahupun badan-badan NGO dalam melakukan usaha meningkatkan ilmu dan pemahaman islam. Kesilapan umat islam yang memandang remeh dengan tuntutan ilmu islam khususnya fardu ain dan fardu kifayah menyebabkan kehidupan mereka hari ini banyak yang cacat celanya. Mereka kurang untuk mengetahui konpirasi dan strategi musuh islam agar umat islam lebih berwaspada dan mengambil langkah pencegahan. Ketahui bahawa semua kabaikan bermula dengan ilmu, wahyu pertama yang diturunkan kepada nabi Muhammad berkaitan dengan arahan suruh membaca. Firman Allah swt dalam surah al-Alaq ayat 1 hingga 5, “ Bacalah dengan nama tuhanmu yang menciptakan. Dia mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhanmu Maha Pemurah. Dia mengajar manusia dengan perantaraan kalam . Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Senjata yang paling tajam dan benteng yang paling ampuh bagi menangani isu ini terhadap umat islam adalah menjadikan dakwah sebagai kerja sepenuh masa. Ulama Islam bersepakat bahawa tugas melaksanakan dakwah diwajibkan ke atas individu mukalaf yang beriman termasuk wanita, hamba sahaya dan orang-orang yang fasiq. Tambahan lagi kualiti umat akhir zaman seperti buih yang hanyut tanpa pedoman. Imam Abu Daud meriwayatkan sabda nabi yang bermaksud.”Hampir tibanya masanya kamu dikerumuni oleh manuisa seperti mana orang-orang mengerumuni sesuatau hidangann” berkata seorang sahabat adakah kerana bilangan kita sedikit?” Nabi menjawab” Tidak sebaliknya kamu ramai tetapi kamu menjadi buih ketika berlaku banjir. Allah mencabut rasa gerun dari hati musuhmu dan memasukan perasaan wahan ke dalam hatimu” Sahabat-sahabat bertanya apakah dia wahan ?” Jawab nabi saw,”Cintakan dunia takutkan mati.” Oleh yang demikian maka perlulah umat islam ini bersatu padu dan jika ada percanggahan maka perlulah kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah. Gerak kerja dakwah terbeban di bahu umat islam dan kerja ini tiada penyesalannya firman Allah swt dalam surah Fussilat ayat 33,
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri”
Syeikh Hawa dalam asas fit tafsir berkata “Termasuk dalam golongan ini semua penyeru dan pendakwah di jalan ALLAH.

4.2 ILMU PERBANDINGAN AGAMA DAKWAH MASYARAKAT MAJMUK

Bangsa Malaysia yang lebih dikenali dengan kepelbagaianya menjadikannya sebagai suatu indentiti masyarakat Malaysia. Perbezaan bukan sahaja merangkumi warna kulit, adat istiadat, bahasa bahkan agama juga. Dakwah kepada orang bukan islam adalah amanah yang wajib dilaksanakan oleh umat islam. Maka dengan itu amatlah penting bagi gerak kerja dakwah didalam malaysisa memahami ilmu perbandingan agama sebagai manhaj dan uslub ketika berdakwah nanti. Pendakwah perlu terlebih dahulu memahami secara tepat ajaran-ajaran agama lain supaya dia tidak dituduh menyebarkan fitnah berhubung agama lain.

Kefahaman yang betul terhadap agama lain dapat membantu umat islam membuat perbandingan dengan islam supaya dengan itu keunggulan islam terserlah. Salah satu contoh yang terbaik adalah yang dibuat oleh Dr.Chatterjee berkaitan dengan status wanita yang digambarkan dalam ajaran Hindu dan islam hasilnya menampakkan keunggulan islam dalam memberikan hak wanita dalam masyarakat hari ini yang lebih adil. Bagi memastikan kemantapan dakwah kepada orang bukan islam aspek penyelidikan dan pembangunan perlu diperkukuhkan supaya setiap hujah yang diutarakan menarik dan menyakinkan.

5.0 KESIMPULAN

Setelah menilai daripada pelbagi aspek penulis berpendapat bahawa jalan penyelesiannya adalah kembali kepada umat islam sendiri. Sejauh mana mereka berasa akan kewajipan mereka kepada islam yang menjadikan agama islam hari ini mudah disepak terajang. Umat islam perlu berani bangun berdiri dalam mempertahankan apa yang diyakini dan diimani mereka. Semua tindakan ini mencerminkan sejauh mana umat islam memahami dan menghayati aqidah islam.

Sabda Rasulullah saw dalam hadis yang muttafaq ‘alaihi kepada Huzaifah yang bermaksud “Wajib kamu bersama jamaah muslimin dan imam merekan.” Prinsip inilah yang perlu ada kepada setiap umat islam. Umat islam hari ini sudah hilang punca ketaatan yang sepatutnya diberikan. Perubahan daripada kesetiaan yang berbelah bagi terhadap islam kepada penuh setia. Daripada mengambil sikap sambil lewa kepada ketekunan dan bersungguh-sungguh kepada pengamalan islam. Daripada kejahilan terhadap islam kepada pemikiran islam yang tulen. Ini semua memerlukan kepada wujudnya golongan yang mempunyai kesedaran terhadap islam dipanggil sebagai jamaah islamiah. Umat islam perlu menerima hakikat bahawa kualitinya persis buih yang hanyut tanpa pedoman (Hadis Rwyt Abu Daud) Maka perlunya setiap umat islam duduk dalam satu kumpulan agar dapat bertahan dan tidak mudah hanyut. Perbaikilah diri sendiri sambil menyeru orang lain ke jalan dakwah adalah medium terbaik sebagai persiapan menghadapi musuh-musuh islam. Musuh-musuh ini yang menyerang islam daripada pelbagai sudut seperti aqidah, akhlak, ekonomi, politik dan lain-lain.6.0 RUJUKAN

6.1 Sumber orang perseorangan:
6.1.1 Brother Kamarudin President IPSI

6.2 Buku dan laman web:

6.2.1 Bahan Berdakwah, edisi kedua, Dr. Zainal Abidin
6.2.2 Kod Kursus: FCR-BSC, Perbandingan Agama: Islamic Information &
6.2.3 Services Foundation Taman Setiawangsa.
6.2.4 Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman: www.zaharuddin.net
6.2.5 Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin : www.drmaza.com.my
6.2.6 Penyataan Dr. Haron Din: www.B.harian.com.my
6.2.7 Perspektif Pendidikan,Syarah Risalah Al-Ta’lim, Said Hawwa

No comments:

Post a Comment